28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα εισηγήσεων έτους 2009

1) 8.1.2009: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Κωστόπουλος με θέμα : «Ο νέος πτωχευτικός Κώδικας και οι νέες διατάξεις του».

2) 15.1.2009: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Σπανός με θέμα : «Αρραβώνας στο στάδιο διαπραγματεύσεων για αγορά μετοχών».

3) 22.1.2009: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Βοσκός με θέμα : «Ίδρυση, λειτουργία, κατηγορίες και θέματα εξωχώριων εταιρειών»

4) 29.1.2009: Εισηγήτρια η κ. Ματθίλδη Χάρισμα με θέμα : «Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών κατά το άρθρο 98 ΠτΚ».

5) 5.2.2009: Εισηγητής ο κ. Αθανάσιος Αθανασάς με θέμα: «Διαταγή πληρωμής –Βάσει αναγνωρίσεως υπολοίπου λογαριασμού που έγινε με σιωπή-Έφεση»

6) 12.2.2009: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Σκαρίπα, με θέμα: « Η Κοινοπραξία»

7) 19.2.2009: Εισηγήτρια η κ. Ελένη Ζάρκου, με θέμα: «Εταιρεία Επενδύσεων Ακινήτων και συναφή θέματα»

8) 26.2.2009:Εισηγητής ο κ. Σπύρος Γ. Αλεξανδρής με θέμα: «Ζητήματα από το δίκαιο της συμβάσεως αποκλειστικής Διανομής»

9) 5.3.2009: Εισηγητής ο κ. Φαίδων Δημόπουλος, με θέμα: «Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τα άρθρα 99 επ. ΠτΚ»

10) 12.3.2009: Εισηγητής ο κ. Κώστας Αλεπάκος, με θέμα: «Η ισοδύναμη συμμετοχή (50% - 50%) στην ΑΕ».

11) 19.3.2009: Εισηγητής ο κ. Λουκάς Κοκκίνης, με θέμα: «Ζητήματα από το άρθρο 39 ν. 3259/2004».

12) 26.3.2009: Εισηγήτρια η κ. Χρύσα Μιχαηλίδου, με θέμα: «Ζητήματα από την Διαταγή Πληρωμής».

13) 2.4.2009: Εισηγητής ο κ. Αθανάσιος Αθανασάς, με θέμα: «Το αρχείο πληροφοριών της Τειρεσίας ΑΕ - -Δημιουργούμενα ζητήματα από τις καταχωρήσεις σ΄ αυτό δυσμενών πληροφοριών-Τρόπος αντιδράσεως».

14) 9.4.2009: Εισηγητής ο κ. Γεώργιο Κωστόπουλος, με θέμα: «Πτωχευτική Ανάκληση».

15) 7.5.2009: Εισηγήτρια η κ. Ελίνα Μουσταίρα, με θέμα: «Ζητήματα πτωχευτικού διεθνούς δικαίου».

16) 14.5.2009: Εισηγητής ο κ. Γρηγόρης Κανακάρης, με θέμα: «Συγχώνευση Εταιρειών».

17) 21.5.2009: Εισηγητής ο κ. Αθανάσιος Αθανασάς με θέμα: "Αρχείο Πληροφοριών της Τειρεσίας ΑΕ – Δημιουργούμενα ζητήματα από τις καταχωρήσεις σε αυτό δυσμενών πληροφοριών - Τρόπος αντιδράσεως"

18) 28.5.2009: Εισηγήτρια η κα Ιωάννα Καραχάλιου με θέμα: "Η ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα έναντι του Δημοσίου και του ΙΚΑ και η έννομη προστασία τους"

19) 17.9.2009: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Σκαρίπας με θέμα: «Νομολογιακές εξελίξεις Α΄ εξαμήνου 2009».

20) 24.9.2009: Εισηγητής ο κ. Αθανάσιος Αθανασάς με θέμα: «Η αγωγή προσωποκράτησης»

21) 1.10.2009: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, με θέμα: «Η Α.Π. 309/2009 και η κάμψη της νομικής προσωπικότητας».

22) 3.12.2009: Εισηγητής ο κ. Κλεάνθης Ρούσσος, Καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Η αστική ευθύνη των διοικητών των νομικών προσώπων ».

23) 10.12. 2009 : Εισηγητής ο κ.. Λουκάς Κοκκίνης, Δρ.Ν., Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών κατ’ άρθρο 98 Ν. 3588/2007».

24) 17.12.2009: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».


 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen