Επικαιρότητα

International Conference
DELISTING OF STOCK CORPORATIONS
In Europe and Beyond
9-10 June 2023
CHIOS

Διαβάστε περισσότερα εδώ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα εισηγήσεων έτους 2010

1) 14.1.2010: Εισηγητής ο κ. Κωνσταντίνος Αλεπάκος, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας».

2) 21.1.2010: Εισηγητής ο κ. Διονύσιος Δίβαρης, Δικηγόρος Πειραιώς, με θέμα: «Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 23α Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007».

3) 28.1.2010: Εισηγητής ο κ. Κωνσταντίνος Αλεπάκος, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας» (συνέχεια από 14.1.2010).

4) 4.2.2010: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Ακυρότητες και ακυρωσίες των αποφάσεων της Γ.Σ. της ανωνύμου εταιρείας (άρθρα 35α, 35β, 35γ Ν. 2190/1920)».

5) 11.2.2010: Εισηγητής ο κ. Νικόλαος Δάρρας, Δικηγόρος Αθηνών,  με θέμα: «Συγχώνευση προσωπικών εταιρειών».

6) 18.2.2010: Εισηγητής ο κ. Κλεάνθης Ρούσσος, Καθηγητής και Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρείας».

7) 25.2.2010: Εισηγήτρια η κα Βάντα Βαρούνη, Δικηγόρος Πειραιώς, με θέμα: «Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής εκδοθείσας από επιταγή εγγύησης».

8) 4.3.2010: Εισηγήτρια η κα Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων».

9) 11.3.2010: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Σχολιασμός της ΑΠ 2347/09 περί εκτελέσεως διαταγής πληρωμής κατά  Ελ. Δημοσίου».

10) 18.3.2010: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Σπανός, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Προσωπικά δεδομένα και Ιατρικός φάκελος».

11) 15.4.2010: Εισηγητής ο κ. Ι. Μάρκου, καθηγητής και Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Προβλήματα ερμηνείας της σύμβασης περί εταιρείας».

12) 22.4.2010: Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Γιαννατσής, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Τόκος: Γενικές έννοιες, διακρίσεις, επίκαιρα ζητήματα».

13) 29.4.2010: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Οι αναστολές των άρθρων 632 §2 και 938 ΚΠολΔ ως  και η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3816/2010»

14) 13.5.2010: Εισηγητής  ο κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Η εταιρική σύμβαση και η actio pro socio».

15) 03.6.2010: Εισηγητές : ο κ. Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Το  άρθρο 23 Ν 5960/33 και το ενέχυρο της επιταγής» και η κα Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα  «Συμψηφισμός κατ? άρθρο 440 επ. Α.Κ.»

16) 10.6.2010: Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Γρύλλης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Το δεδικασμένο, η εκτελεστότητα και άλλα ζητήματα από την actio pro socio»

17) 17.6.2010: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Μεντής, Λέκτορας Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος, με θέμα : «Γ.Ο.Σ Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις»

18) 16.9.2010: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η ευθύνη του διαχειριστού της Ε.Π.Ε»

19) 23.9.2010: Εισηγητής ο κ. Κλεάνθης Ρούσσος, Καθηγητής και Δικηγόρος Αθηνών με θέμα: « Ο Ν. 3869/10 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»

20) 30.9.2010: Εισηγήτρια η  κ. Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών με θέμα : «Οι διατάξεις των άρθρων 99 και 107 του Πτωχευτικού Κώδικα»

21) 7.10. 2010: Εισηγητές οι κ.κ  Ιωάννης Παντελίδης και Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης, Δικηγόροι Αθηνών με θέμα: «Ασφαλιστικές απαιτήσεις κατά το στάδιο εκκαθαρίσεως ασφαλιστικής εταιρείας».

22) 14.10.2010:  Εισηγήτρια η κ. Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών με θέμα «Η διάταξη 107 του Πτωχευτικού Κώδικα » (συνέχεια της από 30/9/10 συνεδρίας).

23) 18.11.2010: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Γ. Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών με θέμα « Το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.3299/04 περί ενισχύσεως επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 2004C244/02».

Σημείωση: Μεταξύ 14.10.2010 και 18.11.2010 δεν θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες, λόγω του Συνεδρίου του Συνδέσμου μας, που θα πραγματοποιηθεί από 22/10 έως 24/10 στα Καμμένα Βούρλα με θέμα «Η είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων», της 28ης Οκτωβρίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών (7 και 14/11).

24) 25.11.2010: Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Γρύλλης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Ένσταση και αιτιολογημένη άρνηση στο πεδίο του εμπορικού δικαίου».

25) 2.12.2010: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Μεντής, Λέκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, με θέμα « Γ.Ο.Σ και πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις».

26) 9.12.2010: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα « Νέα δεδομένα για την έννοια του καταναλωτή».

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2023 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen