28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα εισηγήσεων έτους 2011

1) 13.1.2011: Ματαιώθηκε λόγω της απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

2) 20.1.2011: Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Γρύλλης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Ένσταση και αιτιολογημένη άρνηση στο πεδίο του εμπορικού δικαίου».

3) 27.1.2011: Εισηγητής ο κ. Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: « Τα δικαιώματα των επιβατών σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο στη περίπτωση καθυστέρησης πτήσεων».

4) 3.2.2011: Εισηγητής ο κ. Κλεάνθης Ρούσσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος με θέμα: « Η πιστωτική κάρτα».

5) 10.2.2011: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Λαδογιάννης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος με θέμα: « Η υπέρμετρη εξασφάλιση του δανειστή».

6) 17.2.2011: Ματαιώθηκε. Στις 24.2.2011 και 3.3.2011 δεν θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις λόγω εκλογών.

7) 10.3.2011 : Αναβλήθηκε λόγω καταμετρήσεως ψήφων εκλογών ΔΣΑ

8) 17.3.2011: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Γ. Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα : «Η καταγγελία και ο αποκλεισμός εταίρου στις προσωπικές εταιρείες».

9) 24.3.2011: Δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση λόγω Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου.

10) 31.3.2011 : Εισηγητής ο κ. Σπύρος Γ. Αλεξανδρής, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα : «Η φύση της δικαστικής παρέμβασης για την σύγκληση Γ.Σ από μετόχους της μειοψηφίας (άρθρο 39 παρ. 1 ΚΝ 2190/20)».

11) 07.04.2011: Εισηγητής ο κ. Κωνσταντίνος Αλεπάκος, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα : «Η ισοδύναμη 50% - 50% ανώνυμη εταιρεία – πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις για την Α.Ε».

12) 14.04.2011 : Εισηγήτρια η κ. Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Τα δικαιώματα των ενέγγυων πιστωτών κατ’ άρθρο 112 Πτωχ.Κωδ.».

13) 05.05.2011: Εισηγητής ο κ. Σταμάτης Γρύλλης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα «Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ».

14) 12.05.2011: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Σπανός, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η δυνατότητα έκδοσης β΄διαταγής πληρωμής και η αντιμετώπισή της».

15) 19.05.2011: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Εξωεταιρικές συμφωνίες».

16) 26.05. 2011: Εισηγητής ο κ. Κλεάνθης Ρούσσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος με θέμα «Δικαιοπραξίες της ανωνύμου εταιρείας εκτός εταιρικού σκοπού».

17) 02.06.2011: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος με θέμα «Δικονομικές πτυχές του πτωχευτικού Κώδικα».

18) 09.06.2011: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Μάρκου, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος με θέμα «Ο χωρισμός της ευθύνης των περιουσιών στο δίκαιο των εταιρειών».

19) 06.10.2011: Εισηγητές οι κ.κ. Κλεάνθης Ρούσσος Αναπλ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος και ΘεόδωροςΛύτρας, Λέκτορας Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος με θέμα : « Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις εμπορικές και στις χρηματοδοτικές συμβάσεις».

20) 20.10.2011: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Λέκτορας Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος με θέμα: «Δικονομικά ζητήματα συνδιαλλαγής και εξυγίανσης στον Πρωχευτικό Κώδικα».

21) 03.10.2011: Εισηγητές οι κ.κ. Ιωάννης Παντελίδης και Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης, Δικηγόροι Αθηνών και επόπτες εκκαθάρισης « ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «COMMERCIALE VALUE» με θέμα: Ανάρτιση πίνακα δικαιούχων στην ασφαλιστική εκκαθάριση».

22) 10.11.2011: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Λέκτορας  Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος με θέμα: «Δικονομικά ζητήματα  συνδιαλλαγής  και εξυγίανσης στον Πρωχευτικό Κώδικα». (μετ΄ αναβολήν από 20/10/11).

23) 24.11.2011: Εισηγητής  ο κ. Αθανάσιος Αθανασάς, Δικηγόρος Αθηνών με θέμα : «Ζητήματα επιταγής και διαταγής πληρωμής». Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen