28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα Εισηγήσεων περιόδου 2013-2014

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα ανά δεκαπενθήμερο, πάντοτε ημέρα Πέμπτη και ώρα 6μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Πρόγραμμα Εισηγήσεων Οκτωβρίου 2013- Ιουνίου 2014

A΄ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

10 Οκτωβρίου 2013: Εισηγητής ο κ. Σπύρος Αλεξανδρής, Δικηγόρος Αθηνών, LL.M. με θέμα: «Μία ιστορική αναδρομή στο δίκαιο της Σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής μέχρι τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στο δίκαιο των διαμεσολαβητικών συμβάσεων».

24 Οκτωβρίου 2013: Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Κωστάκης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Γενικώς περί Franchising. Ζητήματα από τη Σύμβαση Franchise»

Β΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

14 Νοεμβρίου 2013: Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ με θέμα: «Η παθολογική εξέλιξη της ενοχής στη σύμβαση συγχωνεύσεως στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών»

28 Νοεμβρίου 2013: Εισηγητής ο κ. Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, με θέμα: «Σύγκρουση συμφερόντων στην διοίκηση ανώνυμης εταιρίας και απαγόρευση ψήφου. Η νέα νομοθετική ρύθμιση στο δίκαιο της αε».

12 Δεκεμβρίου 2013: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Μάρκου, Ομότιμος Καθηγητής Ο.Π.Α, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Προσωπικές εμπορικές εταιρείες».

Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΔΟΕ

16 Ιανουαρίου 2014: Εισηγήτρια η κ. ‘Όλγα Τσόλκα, Επίκουρος Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Ελεγκτικές εξουσίες του ΣΔΟΕ και δικαιώματα του καθ’ ου».

30 Ιανουαρίου 2014: Εισηγήτρια η κα Ιωάννα Δ. Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Ο πρόσφατος Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας (ν 4174/2013) - Ενδικοφανής προσφυγή».

20 Φεβρουαρίου 2014: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η φορολογία των εμπορικών εταιρειών». Αναβλήθηκε, λόγω εκλογών ΔΣΑ, για την 20η Μαρτίου 2014

Δ΄ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

27 Φεβρουαρίου 2014: Εισηγητές οι κ.κ. Αθανάσιος Καΐσης, Καθηγητής ΑΠΘ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Εμπορική Διαιτησία» και Κλεάνθης Ρούσσσος, Αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Αθηνών.

Αναβλήθηκε, λόγω εκλογών ΔΣΑ, για την 15η Μαΐου 2014

13 Μαρτίου 2014: Εισηγήτριες: η κ. Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκπαιδεύτρια του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης με θέμα: «Το θεσμικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Ν. 3898/2010)» και η κ. Ελένη Κ. Πλέσσα, Δικηγόρος Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CIArb, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Facilit8 με θέμα: «Ο ρόλος του δικηγόρου στη διαμεσολάβηση».

20 Μαρτίου 2014: Εμβόλιμη συνάντηση (βλ. κατωτέρω υπό Ζ)

27 Μαρτίου 2014: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Aρεοπαγίτης με θέμα: «Η δικαστική μεσολάβηση κατ’ άρθρο 214ΒΚΠολΔ».

Αναβάλλεται, λόγω κωλύματος του κ. Εισηγητή

E ´ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

10 Απριλίου 2014: Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Χίος, Δρ Νομικής, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Προς μία ενιαία ρύθμιση του δικαίου συμβάσεων εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Σκέψεις de lege ferenda με αφορμή τις ρυθμίσεις συμβατικής εκμετάλλευσης σημάτων του Ν.4072/12»

8 Μαΐου 2014: Εισηγητής ο κ. Κων/νος Λυμπερόπουλος τ. Αντιπρόεδρος ΑΠ με θέμα: «Ζητήματα από την απονομή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας»

15 Μαΐου 2014: Εμβόλιμη συνάντηση (βλ. κατωτέρω υπό Ζ)

ΣΤ´ Η ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

22 Μαΐου 2014: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Ε. Λιναρίτης, Δικηγόρος, Δ.Ν., M.B.A. (International Banking&Finance), με θέμα: «Τα Warrants ως εργαλείο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την αντιμετώπιση της επιχειρηματικής αφερεγγυότητας». Στη συζήτηση θα παρέμβει ο κ. Σπύρος Γ. Αλεξανδρής, δικηγόρος, LL.M.

12 Ιουνίου 2014: Εισηγητής ο κ. Δημήτριος . Ρούσσης, ΔρΝ. Ειδικός Επιστήμων Παντείου Πανεπιστημίου Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Μεθοδολογική σύζευξη κανόνων αστικού-δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας». Στη συζήτηση θα παρέμβει ο κ. Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος Αθηνών.

Ζ. ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

20 Μαρτίου 2014: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η φορολογία των εμπορικών εταιρειών».

Εξ αναβολής από την 20η Φεβρουαρίου 2014, λόγω εκλογών ΔΣΑ (Θεματική ενότητα: Φορολογικά - ΣΔΟΕ)

15 Μαΐου 2014: Εισηγητές οι κ.κ. Αθανάσιος Καΐσης, Καθηγητής ΑΠΘ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Εμπορική Διαιτησία» και Κλεάνθης Ρούσσσος, Αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Αθηνών.

Εξ αναβολής από την 27η Φεβρουαρίου 2014, λόγω εκλογών ΔΣΑ (Θεματική ενότητα: Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης εμπορικών διαφόρων)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

ikarahaliou@gmail.com, s.alexandris@bahagram.com, & skaripas.d@gmail.com Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen