28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Μάιος 2016

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων,

της Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου, και

της Ελληνικής Εταιρίας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών

Πέμπτη 12 - Παρασκευή 13 Μαΐου 2016
Αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71

Θέμα: «Ευθύνες των εταιρικών διοικήσεων και μετόχων κατά το εταιρικό, φορολογικό και ποινικό δίκαιο»

Πρόγραμμα

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016, άρα 4 μ.μ.

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου,

Πρώτο πάνελ: Οι εσωτερικές ευθύνες των διοικήσεων
Πρόεδρος: Ευάγγελος Περάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

*Εταιρικό δίκαιο:
(1)Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: «Ευθύνη (εσωτερική) μελών Δ.Σ. για επιχειρηματικές αποφάσεις της Α.Ε.»
(2)Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ: «Η άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθρο 22β κ.ν. 2190/1920).»

Διάλειμμα
*Ποινικό δίκαιο:
(3)Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ: «Απιστία και ευθύνη μελών του Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών Νομικών Προσώπων».
(4)Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ: «Υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα».

*Παρέμβαση για το φορολογικό δίκαιο:
(5)Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, Δ.Ν., επιστημονικός συνεργάτης Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Διερεύνηση για τη δυνατότητα θεμελίωσης αξίωσης από τον εταίρο/μέτοχο και το νομικό πρόσωπο σε βάρος διοικητή του σε περίπτωση φορολογικού καταλογισμού».

Συζήτηση

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016, άρα 4 μ.μ.

Δεύτερο πάνελ: Οι ευθύνες των εταιρικών διοικήσεων προς τρίτους
Πρόεδρος: Πέτρος Χριστόφορος, επ. Σύμβουλος Επικρατείας
*Εταιρικό δίκαιο:
(1)Νικόλαος Ρόκας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Οι ευθύνες της εταιρικής διοίκησης προς τρίτους».

*Φορολογικό δίκαιο:
(2)Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΟ: «Η ευθύνη διοικητή νομικού προσώπου σε περίπτωση φορολογικού καταλογισμού σε βάρος του νομικού προσώπου.»
(3)Ασπασία Μάλλιου, Δικηγόρος, Οικονομολόγος: «Τα δεσμευτικά μέτρα για την προληπτική προστασία συμφερόντων του Δημοσίου στο φορολογικό πεδίο.»

*Ποινικό δίκαιο:
(4)Γεώργιος Δημήτραινας, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: «Η ποινική ευθύνη των διοικήσεων των νομικών προσώπων στο πεδίο των φορολογικών υποχρεώσεων.»

Συζήτηση
Διάλειμμα

Παρασκευή, 13 Μαίου 2016, ώρα 6:30 μ.μ.

Τρίτο πάνελ: Οι ευθύνες των μετόχων

Πρόεδρος: Ιωάννης Γιαννίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

*Εταιρικό δίκαιο:
(1)Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Οι ευθύνες των μετόχων έναντι τρίτων.»

*Φορολογικό δίκαιο:
(2)Ανδρέας Τσουρουφλής, Δ.Ν., Λέκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Η ευθύνη των μετόχων και των εταίρων σε περίπτωση φορολογικού καταλογισμού σε βάρος ανώνυμης εταιρείας και ε.π.ε.»

*Ποινικό δίκαιο:
(3)Αριστομένης Τζαννετής, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Υπάρχει ποινική ευθύνη μελών της Γενικής Συνέλευσης;»

*Παρέμβαση για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης της εταιρικής διοίκησης:
(4)Δημήτριος Χριστοδούλου, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Η ασφάλιση «D&O».
Συζήτηση


 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen