28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα Εισηγήσεων έτους 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ

Πρόγραμμα 2019

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα ανά δεκαπενθήμερο, πάντοτε ημέρα Πέμπτη στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ "Μιχ. Επ. Ζαφειρόπουλος" (Ακαδημίας 60), ώρα 6μ.μ.

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019:Εισηγητής ο κ. Νικόλας Πίτσος, δικηγόρος Αθηνών, Δ.Ν, Μέλος ΔΣ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε: "Οι ρυθμίσεις για τις αμοιβές μελών του ΔΣ/COστο νέο δίκαιο της Α.Ε"

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019:Εισηγητής ο κ. Βασίλης Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν, δικηγόρος, LL.M., LL.M: "Συμβάσεις εμπορικών υπηρεσιών - κοινά χαρακτηριστικά και εφαρμοστέοι κανόνες του ΑΚ".

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019:Εισηγητής ο κ. ο κ. Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος,Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, με θέμα: "Ο ελαττωματικός διορισμός μέλους ΔΣ στο νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 102 παρ. 5 ν. 4548/2018)".

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019:Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Επ. Καθηγητής ΔΠΘ,Δικηγόρος, με θέμα: "Η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ως διάδικος στη διαγνωστική δίκη και υποκείμενο της εκτελεστικής διαδικασίας. Δικονομικοί προβληματισμοί και κριτική θεώρηση των άρθρων 2 και 3 Ν.4354/2015".

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019:Εισηγήτρια η κα Χρυσούλα Η. Τσενέ Επίκουρη Καθηγήτρια Παν. Πατρών με θέμα: "Νομοθετικές εξελίξεις στη χρήση ψηφιακών μέσων στη σύσταση των εταιριών".

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019:Εισηγητής ο κ. Γιάννος Παραμυθιώτης Δρ.Ν, Δικηγόρος με θέμα: "Ανάπτυξη software εντός επιχειρήσεων: Δικαιώματα εργοδότη και εργαζομένου προγραμματιστή".

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019:Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Γ. Σκαρίπας, δικηγόρος Αθηνών με θέμα: "Η απιστία των διοικούντων μετά τον νέο Ποινικό Κώδικα".

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019: Εισηγητές οι κ.κ Ισαάκ Γεροντίδης, Δικηγόρος, ΜΔΕ και Γεώργιος Πανίτσας, Δικηγόρος ΔΝ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής με θέμα: "Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στο δίκαιο των προσωπικών εμπορικών εταιριών".

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019:Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: "Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο δίκαιο της Α.Ε.".

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019:Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Σπυράκος, Δ.Ν. Δικηγόρος Πρόεδρος ΕΔΙΠΚΑ, με θέμα: "Η προστασία της κύριας κατοικίας στο Ν 3869/2010, μετά την κατάργηση των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 9, και στο Ν 4605/2019".

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen