28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων (ΣΕΕ) στην συνεδρίασή του της 29.10.2021 ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΣΕΕ με φυσική παρουσία την 20η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 πμ στην αίθουσα «Χάρης Καρατζάς», στο κτίριο της «Νομικής Βιβλιοθήκης», οδός Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα και για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατ’ αυτήν, σε επαναληπτική συνεδρίαση την 27η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 πμ, στον ίδιο ως άνω τόπο, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της Χρήσεως 1.1.2020-31.12.2020.
  • Ανάγνωση της Εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της άνω Χρήσεως.
  • Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της άνω Χρήσεως 1.1.2020-31.12.2020.
  • Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Χρήση 2021.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού για το τρέχον έτος 2021.
  • Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΕ.
  • Ανακοινώσεις

2.Η Τακτική Γενική συνέλευση των Μελών του ΣΕΕ την 20η Νοεμβρίου 2021 θα βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το 1/3 του όλου αριθμού των Μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, που έχουν δηλ. εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Εάν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα λάβει χώρα την 27η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 π.μ., ομοίως στην αίθουσα «Χάρης Καρατζάς», στο κτίριο της «Νομικής Βιβλιοθήκης», οδός Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα, η δε διαδικασία αρχαιρεσιών που θα ακολουθήσει θα λάβει χώρα στο ισόγειο του αυτού κτιρίου, σε ανοικτό χώρο τούτου. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εγκύρως οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη, πάντως θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον δέκα (10) μέλη.

3.Η προσέλευση στην ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες (χώρος Ισογείου) θα γίνεται με βάση το γράμμα του επωνύμου και συγκεκριμένα:

  • Από Α έως Ι: Ώρα 10.00 έως 11.00
  • Από Κ έως Ο: Ώρα 11.00 έως 12.00
  • Από Π έως Ω: ‘Ωρα 12.00 έως 13.00.

4.Η προσέλευση στην αίθουσα «Χάρης Καρατζάς» θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη (α) βεβαίωσης πλήρους εμβολιασμού, ή (β) PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή (γ) πιστοποιητικού νόσησης εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την θετική διάγνωση. Επισημαίνεται ότι για την άρτια διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΕ θα είναι αναγκαίο όπως οι προσερχόμενοι είτε στην αίθουσα «Χάρης Καρατζάς», είτε στο χώρο του Ισογείου, όπου θα λάβει χώρα η ψηφοφορία, φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους παραπάνω χώρους.

5.Έγγραφες εξουσιοδοτήσεις μελών προς μέλη είναι επιτρεπτές μέχρι δύο (2) ανά μέλος, και θα παραδίδονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος στο γραφείο της ψηφοφορίας.

6.Το αργότερο 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (την πρώτη ή την επαναληπτική) θα πρέπει να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για εκλογή σε θέση μέλους του (εννεαμελούς) διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΕ. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να γίνει προς τον Γενικό Γραμματέα κ. Σπύρο Αλεξανδρή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.alexandris@bahagram.com.

7.Η παραπάνω πρόσκληση με όλα τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της συνερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη του ΣΕΕ στις δηλωθείσες σχετικά ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

Αθήνα, 29.10.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕ


 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2021 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen