28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Οδηγίες για την υποβολή κειμένων προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου

Τα Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να αποστέλλουν για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του (www.syneemp.gr) κείμενα πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τα ενδιαφέροντα του Συνδέσμου, όπως π.χ. μελέτη, σχόλιο σε δημοσιευμένη στο νομικό τύπο δικαστική απόφαση, παρουσίαση ή σχολιασμό νομοθετήματος ή νομοσχεδίου, βιβλιοκρισία, κλπ. Συνιστάται η υποβολή σύντομων κειμένων (καταρχήν μέχρι 1.500 λέξεις).

Το κάθε κείμενο θα πρέπει:

  1. Να προέρχεται από μέλος του Συνδέσμου.
  2. Να έχει συγκεκριμένο τίτλο.
  3. Να είναι επώνυμο και χρονολογημένο.
  4. Να ανταποκρίνεται στο επίπεδο νηφαλιότητας, ευπρέπειας και επιμέλειας των μελών του Συνδέσμου.
  5. Να μην παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Ο Σύνδεσμος δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, θα δικαιούται όμως σε περίπτωση παραπόνων τρίτων να αφαιρέσει το κείμενο από την ιστοσελίδα.
  6. Να αποστέλλεται στο Σύνδεσμο (info [at] syneemp.gr) σε μορφή Word ή PDF με ένδειξη «για το Forum Μελών».

Το κάθε κείμενο θα παραμένει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου για διάστημα ενός έτους, εκτός αν ο συγγραφέας επιθυμεί την αφαίρεσή του ή την παραμονή του για μεγαλύτερο χρόνο. Ο κάθε συγγραφέας διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του αναρτηθέντος κειμένου. Ο Σύνδεσμος δεν θα ευθύνεται για την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών εκ μέρους τρίτων.

Οκτώβριος 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen