Επικαιρότητα

International Conference
DELISTING OF STOCK CORPORATIONS
In Europe and Beyond
9-10 June 2023
CHIOS

Διαβάστε περισσότερα εδώ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Ναύπλιο, «Όψεις του νέου δικαίου της αφερεγγυότητας (Ν. 4738/2020)»
Σέρρες, «Υποχρεώσεις χρηματοπιστωτικών φορέων»
Ρίο Αχαΐας 2018, «Οι αναμορφώσεις του εταιρικού δικαίου 2018-2019»
Καρπενήσι 2017, «Οι πρόσφατες εξελίξεις του Πτωχευτικού Δικαίου»
Καλαμάτα 2016, «Οι όμιλοι επιχειρήσεων»
Ναύπλιο 2015,«Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης»
Ιωάννινα 2014, «Κράτος, Οικονομία και Επιχείρηση»
Αλεξανδρούπολη 2013, «Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας»
Λάρισα 2012, «Το νέο εταιρικό δίκαιο της μικρομεσαίας επιχείρησης (Ν. 4072/2012)»
Θεσσαλονίκη 2011, «Η ανταγωνιστική δραστηριότητα και η προστασία της».
Καμένα Βούρλα 2010, «H είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων».
Ηράκλειο 2009, " Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση"
Καστοριά 2008, "Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας"
Χανιά 2007, "Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου"
Βόλος 2006, "Κοινοτικό Δίκαιο & Εμπορικό δίκαιο"
Λουτράκι 2005, "Σύγχρονες Εξελίξεις στο Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο"
Καλαμπάκα 2004, "Τα Ασφαλιστικά μέτρα στο Εμπορικό Δίκαιο"
Κέρκυρα 2003, "Η οργάνωση Επιχείρισης των Κεφαλαιουχικών Εταιριών"
Θεσσαλονίκη 2002, "Σύγχρονα Ζητήματα Εταιρικής Ευθύνης"
Ρόδος 2001, "Ανώνυμη Εταρία και Κεφαλαιαγορά. Η Προστασία του Επενδυτή"
Click εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του 11ου συνεδρίου

Δελφοί 1999, "Το Χρηματιστήριο στο Ελληνικό Δίκαιο"
Click εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του 9ου συνεδρίου

Δελφοί 1998, "Η Διαφήμιση και οι Κώδικες Δεοντολογίας"
Click εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του 8ου συνεδρίου

Δελφοί 1997, "Η Εφαρμογή της Σύγχρονης Τεχνολογίας στο Εμπορικό Δίκαιο"
Click εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του 7ου συνεδρίου

Πάτρα 1996, "Σύγχρονα Προβλήματα του Πτωχευτικού Δικαίου και Προτάσεις Νομοθετικής Ρυθμίσεως"
Click εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του 6ου συνεδρίου

Ναύπλιο 1994, "Σύγχρονα Ζητήματα του Εμπορικού Δικαίου"
Click εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα του 4ου συνεδρίου
Ιωάννινα 1993, "Προβλήματα από την Εφαρμογή του Νόμου της Ανώνυμης Εταιρίας και η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρία"
Φλώρινα 1992, "Η Άσκηση του Ελέγχου επί των Ανωνύμων Εταιριών"
Θεσσαλονίκη 1991
 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2023 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen