28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα
«Η αποτροπή μιας νέας παγκόσμιας τραπεζικής κρίσης»
«Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) μετά το ν. 4919/2022»
«Η Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών του Δημοσίου (Ν. 4972/2022)»
«Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων»
Συνέπειες της πανδημίας στο δίκαιο της πτώχευσης και της εξυγίανσης των επιχειρήσεων
Το νέο εταιρικό ποινικό δίκαιο
Ζητήματα του νέου δικαίου των μετασχηματισμών (ν. 4601/2019)
Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις ανώνυμες εταιρίες
Λύση της εταιρείας και κλείσιμο της επιχείρησης
Η μεταφορά της εταιρικής έδρας - Δυνατότητες και Προβλήματα
«Συμμετοχική Χρηματοδότηση (Crowdfunding)»
«Επίκαιρα θέματα του δικαίου της ενέργειας IΙ»
«Ευθύνες των εταιρικών διοικήσεων και μετόχων κατά το εταιρικό, φορολογικό και ποινικό δίκαιο»
«Η εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων»
«Το Γ.Ε.ΜΗ σήμερα»
«Ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20»

«Ζητήματα του νόμου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή»
«Advantages and disadvantages of a legal procedure for sovereigns in default.»
(«Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας νομικής διαδικασίας για αφερέγγυα κράτη»)
«Putting Professor Paulus΄ idea to the Greek test»
(«Εφαρμογή της ιδέας του Καθηγητή Paulus στην ελληνική περίπτωση»)
«Η αποστολή και η ευθύνη των οίκων αξιολόγησης»
«Ζητήματα της διαδικασίας εξυγίανσης»
«Νομικά ζητήματα από το νέο δίκαιο των σημάτων
(Ν. 4072/2012)»
«Το Εμπορικο Δικαιο Ως Εργαλειο Αναπτυξης»
«Ο νέος Νόμος για την Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού»
«Η ενδυνάμωση της ουσιαστικής συμμετοχής του μετόχου στις εταιρικές υποθέσεις: Σκέψεις με αφορμή το Ν. 3884/2010»
«Εξελίξεις στο ζήτημα της κάμψης της νομικής προσωπικότητας»

«Σύγχρονα ζητήματα της μεταβίβασης μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας»
«Οι ενδοομιλικές συναλλαγές»
Reinier Kraakman on “Current trends in directorʼs liability under US Corporate Law”
“Σύγχρονες τάσεις στην ευθύνη των διοικητών ΑΕ., κατά το αμερικανικό εταιρικό δίκαιο”
«Mifid και προστασία του επενδυτή»
«Κοινοπραξία: Εξελίξεις στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο»
"Η αναθεώρηση του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή από την οπτική του εμπορικολόγου"
"Το σχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο"
«Διασυνοριακές πτωχεύσεις και Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000»
"To Εμπορικό Μητρώο"
«Βασικός μέτοχος»
«H ζημία στο πλαίσιο της ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων»
«H λειτουργία των ανεξαρτήτων Αρχών στην Ελλάδα στο παράδειγμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού»
"H κινητικότητα των εταιριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Η ανατροπή της θεωρίας της έδρας"
"Zητήματα από την επιβολή φόρου στις εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 3091/2002"
 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen