28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα 17ου Συνεδρίου

Χανιά 2007, "Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου"


I. Γενικές εισηγήσεις
Επιλογή δικαίου από τα μέρη και δημόσια τάξη στο εμπορικό διεθνές δίκαιο
Σπυρίδων Βρέλλης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ανταγωνισμός ιδ.δ.δ. και ομοιόμορφου ουσιαστικού δικαίου στο εμπορικό δίκαιο
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Εταιρικό Δίκαιο και Πτώχευση
Το δίκαιο της καταστατικής έδρας: σύγχρονες εξελίξεις
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κάμψη της νομικής προσωπικότητας
Χάρης Παμπούκης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τα ομολογιακά δάνεια κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Αλέξανδρος Μεταλληνός, Δ.Ν., Δικηγόρος
H μεταχείριση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Η αλληλεπίδραση διεθνούς εταιρικού δικαίου και διεθνούς δικαίου κεφαλαιαγοράς)
Απόστολος Καραγκουνίδης, Λέκτορας Νομικής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος, Δ.Ν.
Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της πτώχευσης
Ελίνα Μουσταΐρα, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Βιομηχανική ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, Δίκαιο του Καταναλωτή
Η αρχή της εδαφικότητας στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας- μερικές παρατηρήσεις σε σχέση προς το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Η εξωεδαφική εφαρμογή του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού σύμφωνα με το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών και το κοινοτικό δίκαιο
Ειρήνη Σταματούδη, LL.M, Ph.D
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Διεθνές Χρηματοοικονομικό Δίκαιο
Οι διασυνοριακές συναλλαγές επί τίτλων
Νικόλαος Πιμπλής, Δ.Ν., Δικηγόρος
Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου
Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος
Η διεθνής παρακαταθήκη τίτλων
Σπήλιος Μούζουλας, Δ.Ν., Δικηγόρος
Διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές
Χριστίνα Λιβαδά, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδική Νομική Σύμβουλος ΕΕΤ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η εξωεδαφική εφαρμογή του αμερικανικού δικαίου σημάτων κατά τη νομολογία των δικαστηρίων των ΗΠΑ - Αναφορές σε αντίστοιχες αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων στην Ευρώπη
Xάρης Αποστολόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής (Dr. jur.) Πανεπιστημίου Μονάχου, LLM mult. (Mόναχο, Σικάγο), Δικηγόρος
Το εφαρμοστέο δίκαιο σε δικαιώματα επί μετοχών που τηρούνται μέσω ενδιάμεσων (Indirect holding system)
Ιωάννα Θωμά, Δ.Ν (Hamburg), LLM (HLS), MST (OXON), ΜΤΣ Δικηγόρος, Ειδική επιστήμονας ΙΔΔ Νομική Σχολή Αθηνών
Κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού και διεθνές δίκαιο: μιά ασύμμετρη σχέση;
Βασίλης Καραγιάννης, ΔΝ, Lic.Sp., Δικηγόρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Η Mareva Injunction από τη σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και η πρακτική της χρησιμότητα στις διεθνείς συναλλαγές
Ευάγγελος Κουράκης Δικηγόρος, LL.M. (Cambridge), Υπ. ΔΝ (Παν. Αθηνών) και
Προκόπης Δημητριάδης, Δικηγόρος, LL.M. (Cambridge), ΜΔΕ Αστικού Δικαίου (Παν. Αθηνών)
Ορισμένες παρατηρήσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της Πρότασης Κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών αγορών
Αλεξάνδρα Πέτσα, Δικηγόρος, LL.M.
Η εταιρική μορφή λειτουργίαςτου Franchising στον διεθνή χώρο
Αλέξανδρος Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M.
Το ιδ.δ.δ. του αθέμιτου ανταγωνισμού
Δημήτριος Σταματιάδης, Λέκτορας Νομικής Δ.Π.Θ
Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου σε διαφορές εκ συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας
Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας, Δικηγόρος, LL.M. (Hamburg)
Εφαρμοστέο δίκαιο στις αδικοπρακτικές αξιώσεις στο πλαίσιο συμβάσεων διανομής και ο Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ)
Εμμανουέλα Τρούλη, Δ.Ν. (LMU, Μόναχο), LL.M. (Columbia, Νέα Υόρκη) Δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης
Η πρόσφατη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων για τη σύμβαση της Βιέννης του 1980 για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών - ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
Διονύσιος Φλάμπουρας, Δ.Ν., Δικηγόρος
Ηλεκτρονικό Διακοινοτικό Εμπόριο και Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές
Στέφανος Χαρακτινιώτης, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου στις ασφαλιστικές συμβάσεις
Μάριος Χατζηβασιλείου, Δικηγόρος, LLM, Υπ. Δ.Ν.

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen