Επικαιρότητα

Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΕΟΣ ΚΙΝΔ) – ΠΡΩΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα εδώ

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα 15ου Συνεδρίου

Λουτράκι 2005, "Σύγχρονες Εξελίξεις στο Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο"

ΕΝΟΤΗΤΑ I. Γενικές εισηγήσεις
Οι στόχοι του δικαίου της λογιστικής
Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ
Η ανάγκη μεταρρύθμισης του ελληνικού λογιστικού πλαισίου στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Το λογιστικό και το ελεγκτικό δίκαιο ως τμήματα της έννομης τάξης
Η λογιστική και η ελεγκτική ως μέσα παράστασης νομικών γεγονότων
Γεώργιος Μάτσος, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Δυνατότητες δικαστικής προστασίας σε ζητήματα λογιστικού και ελεγκτικού δικαίου
Γεώργιος Tριανταφυλλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Φορολογικό Δίκαιο και Λογιστική
Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης, Δικηγόρος
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Μείζονες εξελίξεις και προοπτικές του λογιστικού δικαίου
Οι κανόνες αποτιμήσεως κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα Δ.Λ.Π.
Γεώργιος Στ. Αληφαντής, Partner της ERNST & YOUNG, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο ALBA
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα ΔΛΠ
Γεώργιος Δ. Σωτηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
Αποθεματικά - Προβλέψεις - Αποσβέσεις κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα Δ.Λ.Π.
Πανταζής Ορ. Καραμανώλης, Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Μείζονες εξελίξεις και προοπτικές του ελεγκτικού δικαίου
Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο της ελεγκτικής
Αθανάσιος Κουλορίδας, Δικηγόρος, LL.M, M.Sc, PhD (LSE), επιστημονικός συνεργάτης Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου LSE
«Θυροφύλακες» ante portas: Τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και η αδικοπρακτική ευθύνη των ελεγκτών
Αιμίλιος Αυγουλέας, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα
Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Δικηγόρος, LL.M., Δ.Ν.
ΕΝΟΤΗΤΑ V. Πρόσθετες εισηγήσεις - Παρεμβάσεις
Η παραβίαση των διεθνών λογιστικών προτύπων ως χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς
Δημήτρης Κ. Αυγητίδης, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) στο χώρο του χρηματοπιστωτικού τομέα στο ελληνικό δίκαιο. Συγκριτική θεώρηση ΕΛΠ και ΔΛΠ (από άποψη τραπεζικού, εμπορικού, λογιστικού και φορολογικού δικαίου)
Ιωάννης Ε. Βελέντζας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Το μέλλον του ελεγκτικού θεσμού στην Ελλάδα
Παναγιώτης Δ. Ζαφειρόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής, Πρόεδρος της ΕΛΤΕ
Η αξία της λογιστικής τυποποίησης και τα όρια εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ)
Αθανάσιος Μπέλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ουσιαστικά και πρόσθετα κριτήρια τραπεζικής εποπτείας για τη θεσμοθέτηση αρχών τραπεζικού εσωτερικού ελέγχου
Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος
Ηλίας Μ. Σκαφιδάς, Υποδιευθυντής Τράπεζας της Ελλάδος
Οι εξουσίες των ελεγκτών και η πρακτική σημασία του εκτάκτου ελέγχου του άρθρου 40 Κ.Ν. 2190/1920
Αλέξανδρου Π. Σπυρίδωνος, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M.
Η συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη δημιουργία ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου και στη μεταβολή της έννοιας του φόρου
Θεόδωρος Φορτσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σύνθεση - Συμπεράσματα
Καταστιχογραφία και λογιστική, κέρδη και διανομές
Λεωνίδας Γεωργακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2023 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen