28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

Δείτε το βιντεοσκοπημένο (με επιμέλεια του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας) εδώ

Σύγχρονα ζητήματα του δικαίου των σημάτων

Δείτε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση εδώ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα 14ου Συνεδρίου

Καλαμπάκα 2004, "Τα Ασφαλιστικά μέτρα στο Εμπορικό Δίκαιο"

ΕΝΟΤΗΤΑ I. Γενικές εισηγήσεις
Τα ασφαλιστικά μέτρα ιδίως στο Εμπορικό Δίκαιο
Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ασφαλιστικά μέτρα και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο
Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ
ΕΝΟΤΗΤΑ II. Τα ασφαλιστικά μέτρα στις Εταιρίες και την Κεφαλαιαγορά
Η προληπτική λειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων στις καταχωρίσεις στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
Πολύκαρπος Θ. Αδαμίδης, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M. (Harvard)
Η δικαστική παρέμβαση με ασφαλιστικά μέτρα στις διαφορές περί τη σύνθεση των εταιρικών οργάνων (Στην Ανώνυμη Εταιρία)
Χρήστος Ι. Μαστροκώστας, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Η δικαστική παρέμβαση με ασφαλιστικά μέτρα στις διαφορές περί τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων
Μαρία Κ. Παπαντώνη, Επικ. Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Παν/μίου
Ασφαλιστικά μέτρα στις σχέσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τα μέλη του και τις εισηγμένες εταιρίες
Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur., Δικηγόρος
Συμμετοχή ή μη συμμετοχή στη γσ με ασφαλιστικά μέτρα
Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος
Η προστασία της μειοψηφίας με ασφαλιστικά μέτρα
Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνoς, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M.
Αναστολή εκτέλεσης με ασφαλιστικά μέτρα αποφάσεων των εταιρικών οργάνων της ανώνυμης εταιρίας (αε) (Δικαιοπολιτικός προβληματισμός και δογματική σύλληψη)
Ελευθ. Σκαλίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Τα ασφαλιστικά μέτρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Η απαγόρευση χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων με ασφαλιστικά μέτρα
Έφη Ι. Κινινή, Δ.Ν., Δικηγόρος
Προσωρινή προστασία και ελεύθερος ανταγωνισμός Το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, μεταξύ ρυθμιστικής και δικαιοδοτικής λειτουργίας της εθνικής και της κοινοτικής έννομης τάξης
Γεώργιος Ι. Δελλής, Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Ασφαλιστικά μέτρα που τείνουν στη συνέχιση των διαρκών συμβάσεων, ιδίως των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής
Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης, Δρ. Ν., Δικηγόρος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Η προσωρινή προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων
Σπύρος Γ. Αλεξανδρής, Δικηγόρος, LL.M.
Ασφαλιστικά μέτρα και προστασία των τίτλων των έργων
Σοφία Αναστασοπούλου, Δικηγόρος, D.E.A.
Ασφαλιστικά μέτρα και Franchising
Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη, Αν. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος
Η δέσμευση από τις αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και ο παρεμπίπτων έλεγχός τους από τα πολιτικά δικαστήρια
Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Δικηγόρος, LL.M., Δ.Ν.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Τα ασφαλιστικά μέτρα σε επιμέρους εμπορικές υποθέσεις
Τα ασφαλιστικά μέτρα στη διεθνή εμπορική διαιτησία
Αντωνιάς Κ. Δημολίτσα, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Διαιτησίας και τ. μέλος του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΔΕΕ
Προληπτικά συλλογικά ασφαλιστικά μέτρα
Παναγιώτης Κ. Μάζης, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Τα ασφαλιστικά μέτρα στις διοικητικές διαφορές Μία ιδιόμορφη (;) περίπτωση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές (Συνοπτική παρουσίαση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σε σχέση με την εφαρμογή του Ν 2522/1997 στις ακυρωτικές - προσυμβατικές διαφορές)
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου)
Αίτημα για επίδειξη εγγράφων τραπεζικού λογαριασμού και τραπεζικό απόρρητο
Γιάννης Ε. Βελέντζας, Δικηγόρος, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Νομολογιακές εξελίξεις ασφαλιστικών μέτρων στο ασφαλιστικό δίκαιο H υπό προϋποθέσεις προσωρινή επιδίκαση ασφαλίσματος
Νίκος Μουσάς, Δικηγόρος, LL.M. (UC Berkeley)
Δικαστική μεσεγγύηση και επιταγές
Δημήτριος Γ. Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σύνθεση - Συμπεράσματα
Τα εμπόδια μιας ριζικής ανανέωσης του συστήματος των ασφαλιστικών μέτρων
Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen