ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα 22ου Συνεδρίου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ

22οΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τόπος: Λάρισα -Εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «LARISSAIMPERIAL»

Χρόνος: 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2012

Θέμα: «Το νέο εταιρικό δίκαιο της μικρομεσαίας επιχείρησης (Ν. 4072/2012)»

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 ώρα 17:15

17:15: Δηλώσεις συμμετοχής – Παράδοση συνεδριακού φακέλου

18:15: Έναρξη Συνεδρίου -Χαιρετισμοί

Ι. 18:30 . Γενικές Εισηγήσεις:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κατσαρός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

 1. «Οι ρυθμίσεις του ν. 4072/2012 εντασσόμενες στην εξέλιξη του όλου εταιρικού δικαίου», Νικόλαος Ρόκας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών.
 1. «Η ευελιξία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ): One size fits all?», Ευάγγελος Περάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

21:30: Δεξίωση καλωσορίσματος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων προς τους συνέδρους στο ξενοδοχείο «LARISSA IMPERIAL».

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012 ώρα 09:30

ΙΙ. Η νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

 1. Η τριμερής διάκριση των εισφορών στην ΙΚΕ, Ιωάννης Λιναρίτης, Δικηγόρος Δ.Ν.
 1. Θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΙΚΕ. Η ανάμειξη των εταίρων στη διαχείριση, Χρήστος Μαστροκώστας, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ.
 1. Η υποχρέωση πίστεως στην ΙΚΕ (διαχειριστές – εταίροι), Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Διάλειμμα

 1. Μεταβολές στη σύνθεση των εταίρων της ΙΚΕ, Άννα Δεσποτίδου-Αντωνιάδου, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
 1. Το δίκαιο της καταστατικής έδρας της ΙΚΕ ως lex societatis, Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Συζήτηση

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012 ώρα 18:00

ΙΙΙ. Στρογγυλό τραπέζι: Νέο εταιρικό δίκαιο και προστασία των πιστωτών – Συντονιστής: Γεώργιος Καλλιμόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συμμετέχουν: Μιχάλης Αυγουστιανάκης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος, Ιωάννης Παπαδημόπουλος, Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, Στάθης Ποταμίτης, Δικηγόρος.

Συζήτηση

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012 ώρα 09:30

IV. : Οι νέες ρυθμίσεις για τις προσωπικές εταιρίες

Πρόεδρος:Κων/νος Λυμπερόπουλος, τ. Αντιπρόεδρος ΑΠ

 1. «Η ίδρυση και οι δομικές μεταβολές (λύση, τροποποίηση του καταστατικού, μετατροπή κλπ.) της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρίας. Η «μονοπρόσωπη» προσωπική εταιρία», Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος.
 1. «Θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρίας», Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών.
 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ομόρρυθμου και του ετερόρρυθμου εταίρου, Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ.

Διάλειμμα

 1. «Η αφανής εταιρία και η κοινοπραξία κατά το ν. 4072/2012», Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος
 1. «Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4072/2012 στις υφιστάμενες προσωπικές εταιρίες (ζητήματα διαχρονικού δικαίου)», Γεώργιος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συζήτηση

Συμπεράσματα

Παρεμβάσεις (submitted papers):

 1. Χάρης Aποστολόπουλος, Δικηγόρος Δ.Ν.: «Η εφαρμογή του business judgment rule στην ΙΚΕ».
 1. Ισαάκ Απ. Γεροντίδης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Νομικής Σχολής Αθηνών: «Μονοπρόσωπη Προσωπική Εμπορική Εταιρία και Ελευθερίες των Εταίρων».
 1. Μαρία Λέζου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου: «Στατιστικά στοιχεία για τις μέχρι σήμερα συσταθείσες Ι.Κ.Ε.»
 1. Αλέξανδρος Μεταλληνός, Δικηγόρος Δ.Ν.: «Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης - αστική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και το requiem της ΕΠΕ».
 1. Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπλ.Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών/Κωνσταντίνος Αϊβαλής, Ανεξάρτητος Ερευνητής/Στόχασις Α.Ε.: «Ο εταιρικός τομέας ως δίαυλος επέκτασης της μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα: Μία ιστορική προσέγγιση».

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2021 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen