ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ         

Πρόγραμμα 13ου Συνεδρίου

Κέρκυρα 2003, "Η οργάνωση Επιχείρισης των Κεφαλαιουχικών Εταιριών"

ΕΝΟΤΗΤΑ I. Γενικές εισηγήσεις
Καταστατικές διαμορφώσεις της ανώνυμης εταιρίας
Ευάγγελος Περάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Σύγκριση δομής της ΑΕ με άλλες ενώσεις προσώπων
Βασίλης Αντωνόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΕΝΟΤΗΤΑ II. Μέθοδοι ενδοεταιρικής διαμόρφωσης των επιχειρηματικών σχέσεων
Oι συμφωνίες μεταξύ μετόχων ως μέσο οργάνωσης και προγραμματισμού
Μιχ. - Θεοδ. Δ. Μαρίνος, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος
Δογματική και δικαιοσυγκριτική θεώρηση της μικρής ΑΕ
Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος, Λέκτορας Α.Π.Θ., Δ.Ν., Δικηγόρος
Μορφές συμμετοχής των εργαζομένων στην επιχείρηση -Stock Options
Αγγέλικα Α. Γκούσκου, Δ.Ν., Δικηγόρος
Η κοινή θυγατρική επιχείρηση
Ηλίας Ευρ. Σουφλερός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
H «εικονική» επιχείρηση, που δρα μέσω διαδικτύου
Απόστολος Μ. Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός επιστήμονας Δ.Π.Θ.
Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρία σύμφωνα με την Οδηγία 2001/86/ΕΚ της 8.10.2001
Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς
Η προστασία των μετόχων της μειοψηφίας έναντι των παραεταιρικών συμφωνιών
Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Δ.Ν., LL.M.
Ζητήματα εταιρικής οργάνωσης εν όψει επιθετικής δημόσιας αγοράς κινητών αξιών
Ευαγγελία Α. Καστρινάκη, Δικηγόρος, D.E.A.
ΕΝΟΤΗΤΑ III. Συμβατικοί τρόποι επιχειρηματικής οργάνωσης
Καθετοποίηση ή δίκτυο διανομής; Νομικοί προβληματισμοί
Γιώργος Ι. Μπαμπέτας, Δικηγόρος, Δ.Ν.
To outsourcing
Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Η σύμβαση διαχείρισης εταιρίας (Management Contract)
Λία Ι. Αθανασίου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
Οι άδειες ανοικτού κώδικα (open source licensing) ως συμβατική μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης
Πρόδρομος Τσιαβός, Δικηγόρος, LL.M., M.Sc.,
Γιάννης Αυγερινός, Δικηγόρος, LL.M., Δ.Ν.
Η διοικητική οργάνωση της ευρωπαϊκής εταιρείας
Πολύκαρπος Θ. Αδαμίδης, Δικηγόρος, LL.M. Harvard Υπότροφος Ι.Κ.Υ.
ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Λογιστική και εσωτερικός έλεγχος, ως μέσα επιχειρηματικού σχεδιασμού
Ο εσωτερικός έλεγχος
Κώστας Ν. Κυριακάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Συναλλαγές εντός ομίλων επιχειρήσεων από τη σκοπιά του ουσιαστικού και φορολογικού δικαίου
Ιωάννης Ρόκας
Η εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων ως μέτρο αρτιότερης διαφάνειας και πληροφόρησης
Γεώργιος Ι. Μάτσος, Δ.Ν., Δικηγόρος
Οι βάσεις δεδομένων ως στοιχείο οργάνωσης της επιχείρησης
Κωνσταντίνα Ι. Αλεξοπούλου, Δικηγόρος, LL.M. New York University School of LawD.E.A. Universite Paris II - Pantheon-Assas
Ζητήματα στη Διεύθυνση Ομίλου Επιχειρήσεων και εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002)
Γεωργία Λ. Θεοχαροπούλου, Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Paris II [D.E.A. Droit des affaires et Droit Εconomique (Paris II)], Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις
Η ανεξαρτησία του ελεγκτή στα πλαίσια της οργάνωσης της επιχείρησης
Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σύνθεση - Συμπεράσματα
Η πολυμορφία του σύγχρονου δικαίου της Α.Ε. και η εταιρική ελευθερία
Λεωνίδας Γεωργακόπουλος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Συνέδρια
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, που διεξάγεται  σε επιλεγόμενη πόλη της Ελλάδος , συνήθως τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές εκδηλώσεις : Ημερίδες
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει ετησίως δύο ημερίδες με επίκαιρα θέματα ...διαβάστε περισσότερα

 Επιστημονικές συναντήσεις
Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων στην προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και συνεχούς ενημερώσεώς των, συναντώνται σε τακτά (ανά δεκαπενθήμερο) χρονικά διαστήματα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) ...διαβάστε περισσότερα

  Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
...διαβάστε περισσότερα

  Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου
Από το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τραπέζης της Ελλάδος
Τόμος I   |  Τόμος IΙ
Copyright 2005-2021 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ | Developed by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES | Supported by zilsen